Zasady uczestnictwa w szkoleniach Ośrodka

 •     Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o zgłoszenie drogą elektroniczną za pośrednictwem karty zgłoszenia umieszczonej na stronie www.okeiwr.pl

      W odpowiedzi na dokonane zgłoszenie, uzyskają Państwo informacje dotyczącą potwierdzenia zakwalifikowania

  na szkolenie. Osoby, które ukończyły warsztaty, szkolenia i inne zajęcia w Ośrodku otrzymują zaświadczenia

  lub certyfikaty potwierdzające udział i ukończenie w/w form doskonalenia zawodowego według wzoru opracowanego przez Ośrodek zgodnie z obowiązującymi przepisami.

      Dodatkowych informacji o organizowanych szkoleniach udzielamy telefonicznie, w godzinach od 9:00 do 15:00

  od poniedziałku do piątku.

   

  Tel. 89 519 57 60
  e-mail: wsparcie@okeiwr.pl
   

  Zasady dokonywania opłat

      Szczegółowe informacje dotyczące dokonywania opłaty tj. terminu płatności, numeru konta oraz czasu i miejsca szkolenia uczestnicy otrzymują emailem przed planowanym szkoleniem.
      Prosimy o zaznaczenie na przelewie lub przekazie na jakie szkolenie przeznaczacie Państwo wpłatę.
      Informujemy również, że wystawiany przez nas rachunek musi być zgodny z danymi Zleceniodawcy zawartymi

  na przelewie tj. dokumencie wpłaty.

   

  Rezygnacja z kursu

      W terminie do 20 dni przed rozpoczęciem szkolenia gwarantujemy pełny zwrot kosztów. Po tym terminie koszty uczestnictwa nie będą zwracane. Całkowity zwrot wpłaty następuje każdorazowo, gdy zwolnione miejsce zostanie wykorzystane przez osobę z listy rezerwowej. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w trakcie trwania szkolenia długoterminowego, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Zastrzeżenia

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć w przypadku zbyt małej liczby osób zainteresowanych danym szkoleniem, zmiany terminów z przyczyn losowych. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora, organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości.

 

 • Pozostałe informacje

  Zmiana wysokości opłaty za kurs może nastąpić w przypadku wprowadzenia nowych przepisów podatkowych niezależnych od organizatora.

   

  Koszt szkolenia nie obejmuje wyżywienia oraz zakwaterowania, które pozostają w gestii uczestników.