Propozycje dla Placówek

 • Szkolenie(a) może być zorganizowane w Państwa miejscu pracy po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem  tematu, terminu, kosztu i miejsca realizacji.

  Mogą Państwo dokonywać zgłoszeń własnych propozycji tematów szkoleń mieszczących się w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnych z potrzebami Państwa placówki.

  Istnieje możliwość zrealizowania niektórych propozycji programowych zawartych w aktualnej ofercie:

   

  Szczegółowe informacje o zasadach uczestnictwa, można uzyskać  tutaj

   

  V: DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH / ZESPOŁÓW PRACOWNIKÓW

1-RP

Profilaktyka uzależnień – jak chronić dzieci i młodzież.

2-RP

Interwencja kryzysowa w szkole po śmierci samobójczej ucznia oraz innych zdarzeniach krytycznych.

3-RP

Profilaktyka agresji i przemocy rówieśniczej.

4-RP

Procedury interwencyjno-profilaktyczne w szkole.

5-RP

Komunikacja interpersonalna i budowanie relacji (model M. Rosenberga – „język żyrafy”).

6-RP

Jak konstruktywnie motywować rodziców do współpracy ze szkołą/placówką.

7-RP

Przemoc seksualna wobec dzieci.

8-RP

Seksualność osób niepełnosprawnych.

9-RP.

Profilaktyka wypalenia zawodowego – skuteczne sposoby kontroli stresu.

10-RP

Kryzys rozwojowy w rodzinie – rozwód, separacja, migracja zawodowa; jak pomóc dziecku?

11-RP

Profilaktyka HIV/AIDS wśród młodzieży.

12-RP

Prawa człowieka, prawa dziecka, prawa ucznia.

13-RP

Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży.

14-RP

Przemoc wobec dziecka w rodzinie – profilaktyka, interwencja.

15-RP

Kary czy konsekwencje – jak reagować w trudnych sytuacjach wychowawczych?

16-RP

Lęk szkolny – przyczyny, formy pomocy, profilaktyka.

17-RP

ABC trudnego zachowania.

21-RP

Zagubiony nastolatek - jak wspierać dziecko w okresie dojrzewania.

22-RP

Sztuka autoprezentacji – kreowanie wizerunku.

23-RP

Wystąpienia publiczne – sztuka mówienia.

 

UWAGA:

Koszt szkolenia i liczbę godzin dla Rad Pedagogicznych lub zainteresowanych grup pragnących uczestniczyć w szkoleniu na terenie Państwa szkoły/palcówki – ustala się indywidualnie z organizatorem. Odpowiadamy na Państwa potrzeby w zakresie tematyki szkoleń.

 

 

 

 

VI: AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH:

Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców (wykłady); Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i rodzin zastępczych:

1-R

Czy potrzebne są dzieciom i młodzieży granice w wychowaniu?

2-R

Fazy rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży (normatywny rozwój seksualny, zachowania normatywne i problemowe).

3-R

Twoje dziecko dojrzewa – jak wspierać rozwój?

4-R

Jak rozwijać rodzicielskie kompetencje wychowawcze (jak być dobrym rodzicem)?

5-R

Rozwiązywanie konfliktów w rodzinie.

6-R

Rozwód – jak wspierać dziecko w cierpieniu?

7-R

Radzenie sobie ze stresem.

8-R

Budowanie prawidłowych relacji – komunikacja empatyczna wg M. Rosenberga.

9-R

Przygotowanie dziecka w rodzinie zastępczej do przejścia do rodziny adopcyjnej.

10-R

Jak rozpoznać czy moje dziecko sięga po narkotyki?

11-R

Agresja i przemoc – przyczyny, symptomy, profilaktyka, cyberprzemoc.

12-R

Kary czy konsekwencje w wychowaniu.

13-R

Style wychowania w rodzinie a funkcjonowanie dziecka w szkole/przedszkolu, placówce.

14-R

Przemoc seksualna wobec dzieci – jak rozpoznawać i zapobiegać?

15-R

Przemoc w rodzinie – jak rozpoznawać i zapobiegać?

16-R

Prawa dziecka w rodzinie i szkole/placówce.

17-R

Gdy dziecko nie wykonuje poleceń – formy pomocy dziecku i rodzinie.

18-R

Dlaczego warto rozmawiać z własnym dzieckiem?

19-R

Jak rozmawiać, aby dzieci nas słuchały … ?

20-R

Bezpieczna więź jako czynnik chroniący w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.

21-R

Przemoc rówieśnicza – jak rozpoznawać i zapobiegać?

22-R

Dziecko w sieci – cyberprzemoc (bezpieczeństwo dziecka w internecie – profilaktyka)

23-R

Bezpieczeństwo dziecka w rodzinie i szkole/placówce.