OFERTA SZKOLENIOWA

 •     OŚRODEK KONSULTACYJNO - EDUKACYJNY I WSPARCIA RODZINY W OLSZTYNIE kierowany przez Bernadetę Jabłońską (wieloletni doradca metodyczny, nauczyciel - konsultant i nauczyciel akademicki) we współpracy z nauczycielami akademickimi i doświadczonymi specjalistami

      proponuje Państwu ofertę edukacyjną dla profesjonalistów: I. Propozycje form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, wychowawców, socjoterapeutów, pedagogów, psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych i innych osób zainteresowanych:

 • L.p.

  Temat szkolenia

  Liczba godzin

  Opłata

  od osoby

   

              I: WYCHOWANIE / PROFILAKTYKA

  1.

  Szkoła i rodzice na rzecz wychowania ku wartościom.

  10

  150 zł

  2.

  Czy potrzebne są dzieciom i młodzieży granice w wychowaniu w rodzinie i szkole/przedszkolu.

  10

  150 zł

  3.

  Profilaktyka agresji i przemocy rówieśniczej.

  10

  150 zł

  4.

  Interwencja kryzysowa w szkole/placówce po różnych zdarzeniach krytycznych (samouszkodzenia, ciąża nastolatki, próby samobójcze, śmierć samobójcza ucznia).

  10

  150 zł

  5.

  Procedury interwencyjno-profilaktyczne w szkole/placówce (kontrakt behawioralny w sytuacji przemocy i innych zachowaniach problemowych).

  10

  150 zł

  6.

  Komunikacja interpersonalna w budowaniu relacji i porozumienia bez przemocy (model M. Rosenberga – „język żyrafy”).

  20

  300 zł

  7.

  Rozwiązywanie konfliktów – mediacje (wg metody M. Rosenberga).

  20

  300 zł

  8.

  Przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży (rozpoznawanie, zapobieganie, formy pomocy). Dziecko jako ofiara i sprawca.

  20

  300 zł

  9.

  Seksualność osób niepełnosprawnych (formy pomocy, profilaktyka zagrożeń).

  15

  220 zł

  10.

  Przemoc seksualna wobec osób niepełnosprawnych – jak rozpoznawać i zapobiegać?

  15

  220 zł

  11.

  Profilaktyka uzależnień (narkotyki, dopalacze) – jak chronić dzieci i młodzież.

  10

  150 zł

  12.

  „Strażnicy Uśmiechu” – program profilaktyczno-wychowawczy w szkole. * Cena szkolenia dla 20 osób w szkole/placówce wraz z podręcznikiem metodycznym dla nauczycieli.

  20

  2500 zł *

  13.

  Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów? (wybrane techniki behawioralne).

  15

  220 zł

  14.

  Zagubiony nastolatek – jak wspierać dziecko w okresie dojrzewania?

  16

  150 zł

  15.

  Profilaktyka HIV/AIDS wśród młodzieży.

  10

  150 zł

  16.

  Prawa człowieka, prawa dziecka, prawa ucznia.

  10

  150 zł

  17.

  Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży.

  10

  150 zł

  18.

  Kary czy konsekwencje – jak reagować w trudnych sytuacjach wychowawczych?

  10

  150 zł

  19.

  Kompetencje wychowawcze nauczyciela – jak je rozwijać i budować autorytet?

  10

  150 zł

  20.

  Lęk szkolny – przyczyny, formy pomocy, profilaktyka.

  10

  150 zł

  21.

  Depresja u dzieci i młodzieży – diagnoza i strategie terapeutyczne.

  10

  150 zł

  22.

  Bezpieczeństwo dziecka w rodzinie i szkole/placówce

  10

  150 zł

  23.

  Profilaktyka zachowań autodestrukcyjnych – samouszkodzeń wśród młodzieży (jak pomóc nastolatkom?).

  10

  150 zł

  24.

  Lekcje wychowawcze – warsztat skutecznych umiejętności.

  15

  220 zł

  25.

  Uczeń z ADHD w szkole – formy pomocy.

  10

  150 zł

  26.

  Metodyka zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniem z zespołem Aspergera.

  10

  150 zł

  27.

  Sposób na wagary – jak radzić sobie z absencją uczniów (przyczyny, profilaktyka).

  10

  150 zł

  28.

  Seksualność dzieci i młodzieży (zachowania normatywne i problemowe).

  10

  150 zł

   

              II: WSPÓŁPRACA SZKOŁY/PLACÓWKI Z RODZINĄ

  29.

  Jak konstruktywnie motywować rodziców do współpracy ze szkołą/placówką.

  10

  150 zł

  30.

  Kryzys rozwojowy w rodzinie – rozwód, separacja, migracja zawodowa; jak pomóc dziecku?

  10

  150 zł

  31.

  Jak rozwijać kompetencje wychowawcze w rodzinie zastępczej.

  20

  300 zł

  32.

  Metodyka pracy z dzieckiem o zaburzonej więzi, przywiązaniu (RAD).

  20

  300 zł

  33.

  Przemoc wobec dziecka w rodzinie – diagnoza, profilaktyka, interwencja.

  15

  220 zł

  34.

  Dziecko w sieci – bezpieczeństwo dzieci w Internecie (rozpoznawanie, profilaktyka)

  5

  80 zł

  35.

  Jak wspierać rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży – profilaktyka zagrożeń.

  10

  150 zł

   

              III: TERAPIA / SOCJOTERAPIA

  36.

  Biblioterapia w pracy wychowawczej i terapeutycznej.

  20

  300 zł

  37.

  Bajki terapeutyczne jako metoda wspomagająca rozwój dziecka.

  20

  300 zł

  38.

  Umiejętności wychowawczo-terapeutyczne w pracy z dzieckiem i rodziną: podstawy psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

  70

  850 zł

  39.

  Umiejętności wychowawczo- terapeutyczne w pracy z dzieckiem i rodziną – podstawy TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach).

  70

  850 zł

  40.

  TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach) w pracy z dzieckiem i rodziną z problemem alkoholowym.

  70

  850 zł

  41.

  TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach) w pracy z osobą niepełnosprawna i rodziną.

  70

  850 zł

  42.

  Innowacyjne metody wychowawcze w pracy z dziećmi przejawiającymi zachowania problemowe

  15

  220 zł

  43.

  Trauma dziecięca – jak pracować z dzieckiem po urazie psychicznym?

  10

  150 zł

  44.

  Metodyka pracy terapeutycznej z dziećmi z rodzin dysfunkcjonalnych z problemem alkoholowym.

  30

  400 zł

  45.

  Diagnoza interwencyjna w sytuacji krzywdzenia dziecka.

  20

  300 zł

  46.

  Terapia dzieci – ofiar przemocy (metodyka zajęć socjoterapeutycznych).

  30

  400 zł

  47.

  Anoreksja, bulimia wśród młodzieży – jak rozpoznawać i zapobiegać?

  10

  150 zł

   

              IV: INNE

  48.

  Trening interpersonalny – dobry start w pracy początkującego nauczyciela.

  30

  300 zł

  49.

  Usamodzielnianie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych (innowacyjne metody – genogram i inne).

  15

  220 zł

  50.

  Przemoc wobec kobiet – jak rozpoznawać i zapobiegać?

  10

  150 zł

  51.

  Trening zachowań asertywnych.

  20

  200 zł

  52.

  Profilaktyka wypalenia zawodowego – skuteczne sposoby kontroli stresu.

  10

  100 zł