OFERTA SZKOLENIOWA

 •     OŚRODEK KONSULTACYJNO - EDUKACYJNY I WSPARCIA RODZINY W OLSZTYNIE kierowany przez Bernadetę Jabłońską (wieloletni doradca metodyczny, nauczyciel - konsultant i nauczyciel akademicki) we współpracy z nauczycielami akademickimi i doświadczonymi specjalistami proponuje Państwu ofertę edukacyjną dla profesjonalistów:

  I. Propozycje form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, wychowawców, socjoterapeutów, pedagogów, psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych i innych osób zainteresowanych:

 • L.p.

  Temat szkolenia

  Liczba godzin

  Opłata
  od osoby

  I: WYCHOWANIE / PROFILAKTYKA

  1.

  Szkoła i rodzice na rzecz wychowania ku wartościom.

  10

  150 zł

  2.

  Trening umiejętności wychowawczych

  20

  300 zł

  3.

  Czy potrzebne są dzieciom i młodzieży granice w wychowaniu w rodzinie i szkole/przedszkolu.

  10

  150 zł

  4.

  Profilaktyka agresji i przemocy rówieśniczej.

  10

  150 zł

  5.

  Interwencja kryzysowa w szkole/placówce po różnych zdarzeniach krytycznych (samouszkodzenia, ciąża nastolatki,  próby samobójcze, śmierć samobójcza ucznia).

  10

  150 zł

  6.

  Procedury interwencyjno-profilaktyczne w szkole/placówce
  (kontrakt behawioralny w sytuacji przemocy i innych zachowań problemowych).

  10

  150 zł

  7.

  Komunikacja interpersonalna w budowaniu relacji i porozumienia bez przemocy (model M. Rosenberga – „język żyrafy”).

  20

  300 zł

  8.

  Rozwiązywanie konfliktów – mediacje (wg metody M. Rosenberga).

  20

  300 zł

  9.

  Przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży (rozpoznawanie, zapobieganie, formy pomocy). Dziecko jako ofiara i sprawca.

  20

       300 zł

  10.

  Seksualność osób niepełnosprawnych (formy pomocy, profilaktyka zagrożeń).

  15

  220 zł

  11.

  Przemoc seksualna wobec osób niepełnosprawnych – jak rozpoznawać i zapobiegać?

  15

  220 zł

  12.

  Profilaktyka uzależnień (narkotyki, dopalacze) – jak chronić dzieci  i młodzież.

  10

  150 zł

  13.

  „Strażnicy Uśmiechu” – program profilaktyczno-wychowawczy w szkole.
  * Cena szkolenia dla 20 osób w szkole/placówce wraz  z podręcznikiem metodycznym dla nauczycieli.

  20

  2500 zł *

  14.

  Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów? (wybrane techniki behawioralne).

  15

  220 zł

  15.

  Zagubiony nastolatek – jak wspierać dziecko w okresie dojrzewania?

  10

  150 zł

  16.

  Profilaktyka HIV/AIDS wśród młodzieży.

  10

  150 zł

  17.

  Prawa człowieka, prawa dziecka, prawa ucznia.

  10

  150 zł

  18.

  Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży.

  10

  150 zł

  19.

  Kary czy konsekwencje – jak reagować w trudnych sytuacjach wychowawczych?

  10

  150 zł

  20.

  Kompetencje wychowawcze nauczyciela – jak je rozwijać i budować autorytet?

  10

  150 zł

  21.

  Lęk szkolny – przyczyny, formy pomocy, profilaktyka.

  10

  150 zł

  22.

  Depresja u dzieci i młodzieży – diagnoza i strategie terapeutyczne.     

  10

  150 zł

  23.

  Bezpieczeństwo dziecka w rodzinie i szkole/placówce

  10

  150 zł

  24.

  Profilaktyka zachowań autodestrukcyjnych – samouszkodzeń wśród młodzieży (jak pomóc nastolatkom?).

   

  10

   

  150 zł

  25.

  Lekcje wychowawcze – warsztat skutecznych umiejętności.

  15

  220 zł

  26.

  Uczeń z ADHD w szkole – formy pomocy.

  10

  150 zł

  27.

  Metodyka zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniem z zespołem Aspergera.

   

  10

   

  150 zł

  28.

  Sposób na wagary – jak radzić sobie z absencją uczniów (przyczyny, profilaktyka).

  10

  150 zł

  29.

  Seksualność dzieci i młodzieży (zachowania normatywne i problemowe).

  10

  150 zł

  II: WSPÓŁPRACA SZKOŁY/PLACÓWKI Z RODZINĄ

  30.

  Jak konstruktywnie motywować rodziców do współpracy ze szkołą/placówką.

  10

  150 zł

  31.

  Kryzys rozwojowy w rodzinie – rozwód, separacja, migracja zawodowa; jak pomóc dziecku?

  10

  150 zł

  32.

  Jak rozwijać kompetencje wychowawcze w rodzinie/rodzinie zastępczej?               

  20

  300 zł

  33.

  Metodyka pracy z dzieckiem o zaburzonej więzi, przywiązaniu  (RAD).

  20

  300 zł

  34.

  Przemoc wobec dziecka w rodzinie – diagnoza, profilaktyka, interwencja.

  15

  220 zł

  35.

  Dziecko w sieci – bezpieczeństwo dzieci w Internecie (rozpoznawanie, profilaktyka)

  5

  80 zł

  36.

  Jak wspierać rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży – profilaktyka zagrożeń.

  10

  150 zł

   III: TERAPIA / SOCJOTERAPIA

  37.

  Biblioterapia w pracy wychowawczej i terapeutycznej.

  20

  300 zł

  38.

  Bajki terapeutyczne jako metoda wspomagająca rozwój dziecka.

  20

  300 zł

  39.

  Umiejętności wychowawczo-terapeutyczne w pracy z dzieckiem i rodziną: podstawy psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

  70

  850 zł

  40.

  Umiejętności wychowawczo- terapeutyczne w pracy z dzieckiem i rodziną  – podstawy TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach).

  70

  850 zł

  41.

  TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach) w pracy z dzieckiem  i rodziną z problemem alkoholowym.

  70

  850 zł

  42.

  TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach) w pracy z osobą niepełnosprawna i rodziną.

  70

  850 zł

  43.

  Innowacyjne metody wychowawcze w pracy z dziećmi przejawiającymi zachowania problemowe

  15

  220 zł

  44.

  Trauma dziecięca – jak pracować z dzieckiem po urazie psychicznym?

  10

  150 zł

  45.

  Metodyka pracy terapeutycznej z dziećmi z rodzin dysfunkcjonalnych z problemem alkoholowym.

  30

  400 zł

  46.

  Diagnoza interwencyjna w sytuacji krzywdzenia dziecka.

  20

  300 zł

  47.

  Terapia dzieci – ofiar przemocy (metodyka zajęć socjoterapeutycznych).

  30

  400 zł

  48.

  Anoreksja, bulimia wśród młodzieży – jak rozpoznawać i zapobiegać?

  10

  150 zł

   IV: INNE

  49.

  Trening interpersonalny – dobry start w pracy początkującego nauczyciela.

  30

  300 zł

  50.

  Usamodzielnianie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych (innowacyjne metody – genogram i inne).

  15

  220 zł

  51.

  Przemoc wobec kobiet – jak rozpoznawać i zapobiegać?

  10

  150 zł

  52.

  Trening zachowań asertywnych.

  20

  200 zł

  53.

  Profilaktyka wypalenia zawodowego – skuteczne sposoby kontroli stresu.

  10

  100 zł

  54.

  Trening umiejętności społecznych

  20

  300 zł