Ośrodek Konsultacyjno-Edukacyjny i Wsparcia Rodziny w Olsztynie   

 

mgr Bernadeta Jabłońskaspecjalista terapii psychoseksualnej (certyfikat Polskiego Towarzystwa Zdrowia Seksualnego w Warszawie), pedagog, socjoterapeuta, terapeuta, edukator, trener, certyfikowany instruktor metody komunikacji interpersonalnej M.Rosenberga "Porozumienie bez przemocy", nauczyciel dyplomowany, wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i innych uczelni (wykłady na Studiach Podyplomowych), absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  (Wydział Humanistyczny). Zaprzysiężona biegła sądowa z zakresu przestępstw seksualnych Sądu Okręgowego w Olsztynie, wieloletni nauczyciel-konsultant Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. Współpracuje z wieloma Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli (kierownik i wykładowca kursów kwalifikacyjnych i doskonalących) i innymi instytucjami. Wieloletnia współpraca z mediami – przez ponad 10 lat prowadziła stałą rubrykę poradnictwa rodzinnego oraz seksuologicznego w „Dzienniku Pojezierza” i „Gazecie Olsztyńskiej”. Wyróżniona nagrodą Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego, Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej. Aktualnie dyrektor Ośrodka Konsultacyjno – Edukacyjnego i Wsparcia Rodziny  w Olsztynie.

 

 

mgr Magdalena Ługowska – magister psychologii, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Sopocie, etnolog, pedagog, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, absolwentka kursu I stopnia TSR – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (u dr J. Szczepkowskiego), pracownik OK-EiWR w Olsztynie, posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów dla kadr psychologiczno- pedagogicznych, w tym szkoleń z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej i TSR oraz mediacji konfliktów szkolnych, posiada również doświadczenie zawodowe z pracy w międzynarodowych firmach, w których posługiwała się językiem angielskim (np. BUPA Ireland/Quinn Healthcare i Laureate International Universities/Online Interactive Education).