Formy pomocy

  •     Jesteśmy zespołem specjalistów, który został stworzony w celu pomagania ludziom w rozwiązywaniu trudności. Wyznając zasadę, iż człowiek jest najważniejszy staramy się sumiennie, zgodnie z etyką  wykonywać swoją pracę.  Ośrodek zajmuje się pomocą terapeutyczną dla osób dorosłych, rodzin oraz dzieci i młodzieży. Przedstawiona propozycja dotyczy terapii, specyficznych form pomocy dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Oferta pomocy terapeutycznej dla rodzin i osób dorosłych

·    Terapia indywidualna

·    Terapia par i małżeństw

·    • Poradnictwo i konsultacje psychologiczno-pedagogiczne

·    Poradnictwo w zakresie seksualności dzieci i młodzieży

·    Poradnictwo i terapia psychoseksualna

·    Poradnictwo seksuologiczne dla osób dorosłych (zaburzenia seksualne, homoseksualność, transseksualność, seksualność osób niepełnosprawnych)

·    Poradnictwo w okresie kryzysu rozwodowego:

    - mediacje rodzinne w interesie dziecka i tego z rodziców, którego interes nie jest realizowany

    - rozwiązywania problemów rodzinnych, małżeńskich, osobistych w sytuacjach konfliktu, kryzysu, separacji, rozwodu

·    Poradnictwo w zakresie mediacji konfliktów międzyludzkich i trudności w porozumiewaniu

·    Komunikacja interpersonalna wg modelu M. Rosenberga „Porozumienie bez przemocy”

 

 

    Oferta pomocy terapeutycznej dla dzieci, młodzieży  i rodziców

·    Terapia indywidualna

·    Pomoc i terapia ofiar przemocy seksualnej (diagnoza i terapia ofiar i sprawców przemocy seksualnej)

·    Terapia wspomagająca rozwój osobisty

·    Terapia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami o charakterze nerwicowym w tym fobii szkolnej

·    Terapia wspomagająca zdolność radzenia sobie z problemami emocjonalnymi oraz trudnościami w kontaktach z rówieśnikami

·    Poradnictwo w zakresie świadomego rodzicielstwa (planowanie rodziny

 

W pracy terapeutycznej stosujemy przede wszystkim podejście poznawczo-behawioralne oraz TSR – Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach

 

 

Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna dzieci i młodzieży

·    Diagnoza w zakresie trudności szkolnych oraz wychowawczych

·    Pomoc i terapia ofiar przemocy seksualnej (diagnoza i terapia ofiar i sprawców przemocy seksualnej)

·    Diagnoza problemów rodzinnych

 

 

Opinie specjalistyczne

·    Diagnozowanie i opiniowanie o potrzebach psychicznych dziecka w sytuacji rozpadu rodziny,

·    Określanie bliskości emocjonalnej i więzi łączących dziecko  z rodzicami,

·    Ustalenie zasad kontaktu i pełnienia roli rodzicielskiej przez tego z rodziców, który mieszka osobno,

·    Diagnozowania zjawisk agresji, przemocy, krzywdzenia,

·    Opinie sądowe  (świadczenie usług dla Policji, Sądów, Prokuratury, Kancelarii Adwokackich i innych instytucji)